ที่รูป 
Congratulations Diamond Member  
ณ โรงแรมสีมาธานี  จ.นครราชสีมา (1)


Congratulations Diamond Member  
ณ โรงแรมสีมาธานี  จ.นครราชสีมา (2)
Thank you patty วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 จ.สกลนคร


thank you party วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จ.อุบลราชธานีThank you party   จ.นครราชสีมา
Thank you party   จ.บุรีรัมย์


Thank you party จ.มหาสารคาม


Thank you party  จ.สุพรรณบุรีThank you party  จ.สุราษฎร์ธานี 


Thank you party อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น