คลิ๊กชมภาพกิจกรรมบริษัท


รางวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin
เดินทางวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561  
ณ ประเทศเกาหลีใต้
--------------------------------
างวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin
เดินทางวันที่ 4-11 ตุลาคม 2561 
ณ ประเทศอียิปต์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
-------------------------------
รางวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin  
เดินทางวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ  ประเทศญี่ปุ่น  โอซาก้า  เกียวโต  โกเบ
---------------------------

รางวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin
เดินทางวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2560 
ณ ประเทศอิตาลี

-----------------------------

รางวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin
         เดินทางวันที่  15 - 22 ตุลาคม 2559  
ณ  ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 
--------------------------
ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ กับ Lady Fin
   ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี


   ประเทศอิตาลี 


  ประเทศญี่ปุ่น  โอซาก้า  เกียวโต  โกเบ

 
  ประเทศอียิปต์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์